STATUS UPDATED!
Subhanallah Alhamdulillah Allahuakbar
ᵅᵅⁿ ও: Iqamat

Menu

Friday, October 16, 2015

Iqamat

Iqamat

Allaahu akbar Allaahu akbar
Ash-hadu al-laa illaaha illallaah.
Ash-hadu anna Muhammadar rasuulullaah           Haiya ‘alasw-swalaah, 
Haiya ‘alal falaah
Qadqaamatisw-swalaah,Qadqaamatisw-swalaah, 
Allaahu akbar Allaahu akbar
La ilaaha illallaah.

Cara Jawab Iqamat :

Perkara-perkara sunat semasa iqamah juga hampir sama dengan azan, cuma disunatkan kepada orang yang 
mendengar iqamah 

menjawab dengan kalimah                      
semasa bilal menyebut yang kedua.             


AZAN DAN IQAMAH UNTUK TUJUAN SELAIN SEMBAHYANG

Selain untuk tujuan sembahyang, azan dan iqamah juga sunat dilakukan untuk beberapa perkara lain:
1. Azan di telinga kanan kanak-kanak yang baru lahir, begitu juga sunat diiqamahkan pada telinga kiri. Ini adalah kerana Nabi Muhammad sallallahu ‘alayhi wasallam sendiri telah mengazankan telinga Hasan ketika beliau dilahirkan oleh Fatimah.
2. Azan pada waktu kebakaran, waktu perang dan di belakang orang yang bermusafir.
3. Azan pada telinga orang yang berdukacita, orang yang jatuh, orang yang marah atau manusia yang menjadi liar perangainya dan juga orang yang dirasuk jin atau syaitan.


No comments:

Post a Comment

FOLLOW @sendayutinggi_beauty

Copyright © Design by nurfarhan